‘s-Gravenzande, 9 juli 2018

Betreft: bouwkundige vooropname

Zoals u waarschijnlijk weet is Bouwbedrijf Van Leent al enige tijd bezig met de voorbereidingen van 6 appartementen die aan de Langetaam 3 gebouwd gaan worden. Inmiddels zijn de meeste appartementen verkocht en alle vergunningen onherroepelijk. Dat betekent dus dat we kunnen gaan starten met de werkzaamheden.

Middels dit nieuwsbericht (en brief) willen wij u informeren over de bouwkundige vooropname aan uw woning(en) voorafgaand aan de start van de sloop- en saneringswerkzaamheden. Deze vooropname zal in week 29 (16/18/19/20 juli) gaan plaatsvinden. Wij hebben daarvoor opdracht gegeven aan Goudsblom Expertise uit Alkmaar. Zij zullen zich door middel van een eigen brief bij u introduceren en u informeren over de wijze waarop deze vooropname zal plaatsvinden.

De planning qua werkzaamheden ziet er vooralsnog als volgt uit: in week 30 is de onderaannemer bezig met het verwijderen van het zich in de bestaande opstallen bevindende asbest, waarna in de weken 31 en 32 het pand wordt gesloopt. In de weken 33 en 34 wordt vervolgens de bodem gesaneerd.

Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om de overlast in directe omgeving tot een minimum te beperken, maar dat er enige overlast zal zijn is niet uit te sluiten.

Wij vertrouwen erop u hiermede correct te hebben geïnformeerd. 

 

Brochure
Downloaden

Bekijk
Alle prijzen